Hong Kong Dongguan Shenzhen Huizhou Guangzhou Zhuhai Jiangmen Zhongshan Foshan Zhaoqing Macao Core Cities Key Node Cities
Hong Kong
Hong Kong
 • Area
  1 107km2
 • Population
  7 482 500
 • Gross domestic product (GDP)
  HK$2,839.0billion
 • GDP per capita
  HK$381,000
Details
Macao
Macao
 • Area
  33km2
 • Population
  667 400
 • Gross domestic product (GDP)
  MOP 440.1billion
 • GDP per capita
  MOP 666,000
Details
Guangzhou
Guangzhou
 • Area
  7 434km2
 • Population
  14 498 000
 • Gross domestic product (GDP)
  RMB2,285.9billion
 • GDP per capita
  RMB155,000
Details
Shenzhen
Shenzhen
 • Area
  1 997km2
 • Population
  12 528 000
 • Gross domestic product (GDP)
  RMB2,422.2billion
 • GDP per capita
  RMB190,000
Details
Foshan
Foshan
 • Area
  3 798km2
 • Population
  7 657 000
 • Gross domestic product (GDP)
  RMB993.6billion
 • GDP per capita
  RMB128,000
Details
Zhaoqing
Zhaoqing
 • Area
  14 891km2
 • Population
  4 115 000
 • Gross domestic product (GDP)
  RMB220.2billion
 • GDP per capita
  RMB53,000
Details
Jiangmen
Jiangmen
 • Area
  9 507km2
 • Population
  4 562 000
 • Gross domestic product (GDP)
  RMB290.0billion
 • GDP per capita
  RMB63,000
Details
Zhuhai
Zhuhai
 • Area
  1 736km2
 • Population
  1 766 000
 • Gross domestic product (GDP)
  RMB291.5billion
 • GDP per capita
  RMB159,000
Details
Zhongshan
Zhongshan
 • Area
  1 784km2
 • Population
  3 260 000
 • Gross domestic product (GDP)
  RMB363.3billion
 • GDP per capita
  RMB111,000
Details
Dongguan
Dongguan
 • Area
  2 460km2
 • Population
  8 343 000
 • Gross domestic product (GDP)
  RMB827.9billion
 • GDP per capita
  RMB99,000
Details
Huizhou
Huizhou
 • Area
  11 347km2
 • Population
  4 777 000
 • Gross domestic product (GDP)
  RMB410.3billion
 • GDP per capita
  RMB85,000
Details